Snebivačice
// Vacilitates

120x90 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2020


Utjecajničin san tijekom izolacije 
// Influencer's Dream During Isolation

120x90 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2020


Izolant
// Isolant

120x90 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2020


Daemon Blue

120x90 cm, akril i ulje na platnu 
// acryl and oil on canvas

2020


Kronos, Gospodar vremena
// Cronus, the Time Keeper

120x90 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2020


Sv. Sebastian
// St. Sebastian

120x90 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2021


Zlatna ribica
// Gold Fish

120x90 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2020


R 1
// R 1

30x40 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2019


R 2
// R 2

30x40 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2019


R 3
// R 3

30x40 cm, akril i ulje na platnu // acryl and oil on canvas

2019